LION SEA On Google+
Tiếng Việt | English


 • Deluxe - Sea view

  Giá: 1.000,000 VND

  Miêu tả: Bao gồm: Ăn sáng buffet,10% Thuế ,5% Dịch vụ

  Chi tiết Đặt phòng

 • Standard Garden

  Giá: 850,000 VND

  Miêu tả:  Bao gồm: Ăn sáng buffet,10% Thuế ,5% Dịch vụ

  Chi tiết Đặt phòng

 • V.I.P

  Giá: 1,400,000 VND

  Miêu tả: Bao gồm: Ăn sáng buffet,10% Thuế ,5% Dịch vụ

  Chi tiết Đặt phòng

 • Superior - Sea View

  Giá: 900,000 VND

  Miêu tả: Bao gồm: Ăn sáng buffet,10% Thuế ,5% Dịch vụ

  Chi tiết Đặt phòngOnline Support

 • Email
 • info@lionseahotel.com.vn

  salesdn1@lionseahotel.com.vn
 • Hotline:
 • Đặt phòng
 • 0905.161.233
 • 0905.161.244
 • CSKH
 • 0905.161.805
 • Đặt tiệc,hội nghị
 • 0905.161.840